diumenge, 5 de setembre del 2010

COMENÇA LA TEMPORADA

Tal i com us vàrem anunciar, aquest cap de setmana ha començat oficialment, per a nosaltres, la temporada 2010-2011.

COL·LEGI D'APARELLADORS
ha tingut l'honor d'aixecar el teló, amb una col·lectiva de luxe.
Albert Alís, Francesc Bas, Josep Ma Codina, Alberto Romero i David Vergés mostren la seva Passió pel Dibuix amb una selecció necessàriament reduïda d'obres realitzades amb aquesta tècnica.
Va obrir l'acte Antoni Luis, amb una disertació sobre la funció del dibuix i la seva relació amb les altres Arts. A continuació va pendre la paraula Albert Alís, en nom dels quatre artistes presents, per fer una breu al·lusió a la frase de Dégas que figura a l'entrada de la Mostra: El dibuix no és la forma, és la manera de veure la forma, per resumir que aquesta és la manera com la veuen ells cinc.
 Abans de donar per inaugurada l'exposició, es va oferir a Joaquima Romero, vídua de Francesc Bas, la insígnia de plata i esmalt de l'Associació, amb el logotip que ell mateix va dissenyar. Amb aquest símbol es volia, d'una banda, retre homenatge a aquest gran artista i amic desaparegut fa poc, i d'altra agrair a la Quima la seva disposició i col·laboració per poder tirar endavant aquesta selecció de dibuixos del seu marit.
La Sala presentava un magnífic aspecte, que demostra que després del parèntesi estival, hi havia ganes de tornar a l'activitat artística.


SALA SANT LLUC AL CASAL
El dissabte s'inaugurava també a la nostra Sala al Casal l'exposició de fotografíes de Montse Salguero, sota el títol de Mirades, factor comú que s'ha escollit com a fil argumental de la tria.
Va presentar l'acte, també, Antoni Luis, em nom de l'Associació, que va haver de lluitar contra els ventalls per retenir uns minuts, amb grans feines, al nombrós públic que es fonia a la Sala, abans que continués la inauguració a la fresca del carrer.
L'exposició consta d'una quinzena d'ampliacions fotogràfiques, en gran format, la majoria en blanc i negre, que mostren l'intent de la Montse en captar qui hi ha en el fons de cada personatge retratat, qui s'amaga darrera cada mirada.