diumenge, 2 d’abril del 2017

INFORMACIÓ SOBRE ELS NOUS USOS DE LA PRESÓ

El 29 de març el regidor de cultura va presentar en una roda de premsa el PLA D'USOS de LA PRESÓ. Com els articles  publicats  a la premsa local poden portar a confusions, ens ha de quedar clar que a La Presó: 

NO hi haurà cap Sala d'Exposicions com la que hi havia abans. 
Els espais expositius seran administrats i controlats pel M/A/C, no pas com abans, i ja no disposarem de la sala d'exposicions pròpia. 
Se suposa que, des de la taula d'entitats i artistes,  podran fer-se propostes que el M/A/C estudiarà. Però, en principi, la programació la definirà el M/A/C i s'ha de nodrir de la creació de l'art contemporani . 

De la nota de premsa, que podeu llegir tota aquí:  http://www.mataro.cat/web/portal/contingut/noticia/2017/03/13306_nota_usos_preso.html,  en destaquem: 

a) Formaran part de la Casa dels Artistes creadors a títol individual o en representació d’entitats i col·lectius de l’àmbit artístic de la ciutat. Els integrants es constituiran en una taula, que es podrà reunir per treballar les seves propostes quan ho considerin oportú i que serà un espai de coordinació i treball conjunt.
Les activitats de la Casa dels Artistes s’esdevindran a la Presó (tallers per artistes i espais compartits de documentació, edició, plató, sala de reunions...) i a Can Palauet, que és on s’exposaran els projectes. La Direcció de Cultura dotarà al seu pressupost anual d’un import destinat a l’activitat de la Casa dels artistes.

b) La Presó també acollirà la seu del M|A|C (Mataró Art Contemporani). Nascut el 2013 i presentat el març del 2014, el M|A|C és un dels vuit centres que formen part de la Xarxa de Centres i Espais d’Arts Visuals de Catalunya. Ja des de l’inici, el M|A|C pretén garantir la presència bàsica de les arts contemporànies i assegurar l’accés de la ciutadania a les arts visuals. Les seves funcions bàsiques són les de recerca i creació, producció i programació, difusió i dinamització de públics, així com també la patrimonialització i documentació.
El M|A|C desplegarà la seva activitat tant a la Presó, com també a altres espais habituals: instituts i escoles, M|A|C cúpula i espai públic, entre d’altres. El pressupost pel seu funcionament s’efectua a través d’una dotació finalista de la Generalitat de Catalunya, que es gestiona des de la Direcció de Cultura.

c) El Taller de Gravat també s’instal·larà a l’edifici dissenyat per Elies Rogent. El taller està gestionat per l’Associació de Joves Gravadors de Mataró (AJGM) a través d’un conveni de cessió d’ús de l’espai amb l’Ajuntament. La Direcció de Cultura dotarà i gestionarà, del seu pressupost anual, un import destinat a l’activitat del Taller.

Tots tres projectes es coordinaran i treballaran conjuntament en una Taula de Centre integrada per representants de la Direcció de Cultura i de les tres iniciatives que integren l’Espai de les Arts.

NOSALTRES ESTEM EN L'APARTAT A) .

Cal afegir que Can Palauet serà un espai on l'Arxiu Comarcal també hi realitzarà exposicions.

Us anirem informant