dimarts, 21 de juny del 2011

COL·LECTIVA SANT LLUC 2011

S'acaben de publicar les Bases de la COL·LECTIVA SANT LLUC 2011, que us extractem a continuació:BASES COL·LECTIVA SANT LLUC 2011 
Ateneu Caixa Laietana, c/ Bonaire 3 5, MATARÓ 
Del 15 de setembre a l'1 de novembre de 2011 


PARTICIPANTS
Podran participar-hi tots els socis de l'Associació Sant Lluc per l'Art. 

•Tots els artistes maresmencs, siguin o no socis de l’Associació. 


OBRA
•Una sola obra, de tema lliure i original, per participant. 


DIMENSIONS DE L’OBRA 
DIBUIX, PINTURA, GRAVAT i ESMALT (Amb el suport suficientment rígid) 
•Amplada: màxima, 118 cm i mínima, 40 cm (marc inclòs). 
•Alçada: lliure (en funció de la paret de la sala). 
ESCULTURA 
•Màximes: 170 (alçada) x 60 x 60 cm. 
INSTAL·LACIONS i D’ALTRES PROPOSTES PLÀSTIQUES 
•Segons espai disponible i en les condicions que estipuli la Propietat de la Sala. 


RECEPCIÓ DE L’OBRA 
•Ateneu Caixa Laietana, c/Bonaire 3-5 - Mataró 
Dilluns 5 i dimarts 6 de setembre, de 17:30 a 20:15h


INSCRIPCIÓ
•15 € per als no socis de l’Associació Sant Lluc per l’Art 
•Gratuïta per als socis que hagin satisfet la quota anual. 
•Presentar la butlleta d'inscripció complimentada a l’entrega de l'obra. 
•En dipositar l’obra, es lliurarà el rebut corresponent. 


SELECCIÓ DE LES OBRES 
•S’exposaran 90 obres, que el Jurat seleccionarà d’entre totes les presentades. Les obres dels artistes homenatjats (si s'escau) estan incloses en aquest nombre, però no passaran cap selecció prèvia. 
•La relació d’artistes seleccionats quedarà exposada des de divendres 9 de setembre a les cartelleres de l’Associació al Casal i a La Presó, a la nostra plana web: www.santlluc.org i al blog: www.associaciosantlluc.blogspot.com/ 
No s’informarà personalment als artistes no seleccionats. 


RECOLLIDA DE LES OBRES 
•Les obres no seleccionades s’han de recollir el dilluns 12 o el dimarts 13 de setembre, de 17:30 a 20:15h, a l’Ateneu Caixa Laietana. 
•Les obres seleccionades (exposades) s’han de retirar el dimecres 2 o el dijous 3 de novembre de 17:30 a 20:15h, a l’Ateneu Caixa Laietana. 
•Per recollir-les caldrà presentar el rebut que es lliuri a l'entrega de l'obra. 
•Les obres no retirades en els terminis assenyalats passaran a disposició de l’organització, que en podrà disposar lliurement. 


CONDICIONS
•L’Organització tindrà la major cura per garantir el bon estat de les obres, però declina tota responsabilitat per qualsevol perjudici aliè a la seva voluntat que es pugui produir durant el seu transport, dipòsit o exposició. 
•La presentació de l’obra significa l’acceptació de les Bases per part del participant. El seu incompliment suposarà la no acceptació de l’obra. 


PROMOCIÓ ARTISTES JOVES (fins a 30 anys) 
A fi d’estimular la participació i promocionar l'obra d’artistes joves (fins a 30 anys), 
•El Jurat farà una selecció (si s’escau) de les millors obres presentades, d’artistes que no hagin estat seleccionats més de 2 vegades anteriorment. 
•La selecció feta pel Jurat es donarà a conèixer durant la inauguració de la Col·lectiva Sant Lluc 2011. 
•Aquestes obres seleccionades seran destacades, a l’Exposició, evidenciant el reconeixement de l'Organització de la mostra. 
•Durant l'any 2012 es farà una Mostra Col.lectiva dels artistes seleccionats, en un espai encara per determinar. 

Mataró, juny 2011