dimecres, 15 de gener del 2014

IVAN JORDÀ A APARELLADORSEl proper divendres 17 de gener s'inaugura a la sala d'exposicions del Col·legi d'Aparelladors una nova exposició de pintura: ADN, del mataroní Ivan Jordà, conegut artísticament com a Ivan Jot.

Encara que actualment resideix a Menorca no ha trencat mai els vincles que l'uneixen amb la seva terra, i podrem comptar amb la seva presència tant a la inauguració de l'exposició com a la xerrada que es fa a El Públic mitja hora abans, de la ma de Joan Poch.

El mateix Ivan ens facilita un text de presentació de la seva exposició, que reproduïm íntegrament

"Amb una decidida mirada vanguardista peró sense renunciar al llegat  de l'anomenada "escola de Mataró", Ivanjot (Ivan Jordà, Mataró 1976) presenta la mostra "ADN" com una clara reivindicació de lo propi. Obres de mitjà i gran format que conviden a l'espectador a canviar el punt de vista per trobar el simbolisme ocult en cada pinzellada més enllà de la veritat inherent en tot el que ens envolta".

"Amb una sòlida base tècnica, Ivanjot mescla un estricte realisme amb el simbolisme que percep la seva mirada al despullar l'ànima humana. Atrapant el sentiments que desperten les accions, desmontant sensacions per tornar-les a configurar en un collage surrealista amb el que mai deixa d'experimentar". 

"A través de les seves creacions, l'artista revela el control sobre les pinzellades que la seva imaginació dibuixa, combinant olis i tècniques mixtes, jugant a plaer amb el color i la llum, incitant a l'observador a participar amb criteri propi".

"ADN és, en sintesi, el treball del darrer any i una colecció de pintures amb un discurs personal i contundent".