dimarts, 5 de març del 2013

CONCURS DE CARTELLS - FESTA DEL CÀNTIR D'ARGENTONADotació del premi: 500 €
Termini d'admissió de cartells: del 15 de març al 14 d'abril de 2013

Us relacionem els punts més importants de les bases del concurs, les quals podeu consultar integrament al web:www.museucantir.org

Temàtica: Relacionada amb els elements de la Festa i la Fira: el càntir, la terrissa, l'aigua i la vila d'Argentona.

Mides i tècnica: Realitzats sobre paper blanc de format DIN A3 (42 x 29,7 cm), en disposició vertical i amb un màxim de DUES TINTES planes o tramades. Els treballs es presentaran SOBRE CARTRÓ PLOMA i sense signar.

Termini i lloc de presentació: El termini d'admissió d'obres començarà el dia 15 de març i finalitzarà el 14 d'abril. Les obres podran ser trameses per correu o presentades personalment al Museu del Càntir (Pça de l'Església, 9, 08310 Argentona) dins el següent horari: dimarts a divendres de 10 a 14h i de 16 a 20h, dissabtes d'11 a 14h i de 17 a 20h i diumenges d'11 a 14h.

Identificació de les obres: Les obres no aniran signades. Al revers de l'original hi constarà un títol o lema. Cada obra s'acompanyarà d'un sobre tancat amb el títol escollit escrit a l'exterior i les dades personals de l'autor/a o autor/es (nom, adreça postal, telèfons, adreça electrònica i còpia del DNI) a l'interior.

Veredicte i exposició: La difusió pública del veredicte del jurat i el lliurament del premi tindran lloc al Museu del Càntir el diumenge 21 d'abril a les 13 hores, en el decurs de l'acte inaugural de l'exposició d els treballs seleccionats. L'exposició romandrà oberta al públic del 21 d'abril al 12 de maig de 2013. L'horari de visita serà el d'obertura del museu.