dijous, 25 d’abril del 2013

CHEMA MADOZ A LA PEDRERA

Fins al 28 de juliol es pot veure a La Pedrera l'exposició de Chema Madoz "Ars Combinatoria"


"Poeta de la imatge, Madoz es val del suport fotogràfic per redefinir la seva relació amb l’entorn immediat. La seva obra se centra en la presència insòlita dels objectes que selecciona i disposa en escenaris íntims, construïts per ell mateix, i que fotografia en blanc i negre; amb això aconsegueix extreure’n un alè poètic que fa que, per comuns i humils que siguin, es puguin obrir a noves i múltiples lectures.

"En el seu treball constant amb els objectes, Madoz adopta diverses modalitats: l'objecte trobat sense alterar, l'objecte manipulat o l’objecte que ell mateix inventa i construeix al seu estudi. Tornant-hi una i altra vegada, els metamorfosa buscant-ne les diverses combinacions, les relacions amagades a primera vista, i juga amb les percepcions de qui observa les seves imatges indagant en els paranys de la visió.
"En la seva obra, propera a la poesia visual, Chema Madoz mostra una inclinació constant al simbòlic, mitjançant imatges caracteritzades per un subtil joc de paradoxes i metàfores, amb les quals crea un món propi, imaginatiu i reflexiu. 

"A través de les seves creacions, sovint impregnades d’una delicada ironia, Madoz qüestiona la realitat i convida l'espectador a l’observació i a la reflexió, a descobrir la poesia amagada en els objectes més comuns sotmetent-los a lleugeres transformacions i alterant-ne la funció, el context i l'ús habituals".

L’exposició «Chema Madoz. Ars combinatoria» resumeix la trajectòria de Madoz, Premi Nacional de Fotografia l'any 2000, des de finals dels anys vuitanta fins a l’actualitat.