divendres, 15 de maig del 2015

LA NIT DE LA SOLIDARITAT

El Consell Municipal de Solidaritat, Cooperació i Convivència de Mataró, celebra cada any la Nit de la Solidaritat.

La tasca d’aquest Consell gira entorn de les múltiples activitats relacionades amb totes les entitats que dediquen el seus esforços a atendre les persones i la societat des dels paràmetres de la sensibilitat envers les necessitats que demanda un món assetjat per la pressió sobre el sector social.

Són molts els motius que els mouen i també les ganes que tenen d’implicar els diversos agents socials, cívics i culturals a fi de desvetllar l’interès de la ciutadania perquè fixi la seva mirada sobre el món i les circumstàncies tan complexes i sovint dramàtiques que ens ha tocat viure en els nostres temps.

És per aquesta raó que enguany ens han proposat, a l’Associació Sant Lluc, perquè col·laborem amb el Consell, organitzant amb ells un acte/acció que cridi l’atenció i remogui les consciències dels nostres conciutadans. Amb aquesta idea s’ha pensat en un lema (que a la vegada és un tema): “PROU ... Cap més mort a la Mediterrània“, amb el que es persegueix denunciar la dramàtica i ignominiosa situació que es viu al nostre mar amb l’arribada a les nostres costes de milers de persones, les que hi arriben, i els milers que perden la vida a les aigües, fugint de la fam, les malalties, la guerra ...

A l’Associació hem acceptat aquesta proposta, convençuts de que obtindrem la vostra participació en una acció que pretén que els artistes expressin llur pensament a través de la pintura o el dibuix i, gràcies a l’art, arribar i commoure a la ciutadania.

L’acció en la que us proposem de participar consisteix a fer un mosaic/mural amb els diferents treballs individuals que cadascú realitzarà a casa seva. 


Concretant més, el programa serà el següent :
  • Tema : “Prou ... Cap més mort a la Mediterrània"
  • Els artistes heu de dibuixar o pintar sobre paper de mida DIN A3 
  • Tècnica lliure
  • El dissabte 13 de juny a les 19:00 h s’ha de portar la làmina a la Plaça de l’Ajuntament. Allà es penjaran totes les obres.
  • Les obres es lliuraran a l’Ajuntament amb caràcter de donació.
  • Es llegirà un manifest amb la presència de tots els artistes i el públic assitent.
  • Un cop acabat l’acte les obres es recolliran i tornaran a exposar-se durant la Nit de la Solidaritat, el 18 de juny
  • Posteriorment es farà un àlbum amb la col·lecció d’obres donades i, possiblement, aquestes imatges o alguna d’elles serviran per a la promoció del Consell i llurs activitats.

L’interlocutor de l’Associació per a aquesta acció és el nostre company Albert Geronès. Per a qualsevol dubte o aclariment podeu adreçar-vos a ell a l'adreça:


En nom 
de l'Associació i del Consell us agraïm sincerament la vostra participació.