dimarts, 30 de juny del 2015

Xè CONCURS "NIT BRUIXA" DE PINTURA RÀPIDA D'ARENYS DE MUNT

L'Associació Amics per l'Art del Maresme ens fa arribar les Bases i Premis del Xè Concurs "NIT BRUIXA" de Pintura Ràpìda d'Arenys de Munt, l'any en què celebren el desè aniversari d'aquest concurs nocturn, motiu pel qual està dotat amb premis extraordinaris.

Obra guanyadora de l'edició anterior, de Jordi Torrent

Xè CONCURS "NIT BRUIXA" DE PINTURA RÀPIDA ARENYS DE MUNT - 2015

BASES:

Data: dissabte 25 de juliol de 2015.
Modalitat: PINTURA RÀPIDA
Convoca: Associació Amics per l’Art del Maresme.

Participants: Podran participar-hi tots els artistes que ho desitgin.
Tècniques: Les obres podran ser realitzades amb qualsevol tècnica o procediment i amb completa llibertat de tendències o estils.
Format: Les mides mínimes, format 10 F (55x46 cm.) El suport de les obres a realitzar hauran de ser a un sol color i amb textura uniforme i llisa.
Presentació: Cap obra no podrà presentar-se emmarcada.
Suport: Les aquarel·les es presentaran amb suport rígid. 
Tema: Arenys de Munt de nit.
Inscripció i segellat: de les teles o suports es farà de 10 a 11 de la nit a la Sala d'Exposicions.
Lliurament: Les obres es podran lliurar fins a les 2 de la matinada del diumenge a la Sala d'Exposicions. Les obres han d'anar signades per l'autor.

Premis:
1r.  2000 € Natural Marcs bcn
2n. 1000 € Més Que Parlar, SL
3er. 400 € Amics per l'Art del Maresme
4t.  300 € Electrodomèstics Torrent
5è   250 € Ferreteria Arenys
6è   250 € bnt – Soci AxA
7è   200 € Nou Confort Canet
8è   Litografia Pere Jaume - Ajuntament Arenys de Munt

Altres premis i obsequis, que s'anunciaran oportunament pendents de concreció.

Els guanyadors dels premis en metàl·lic renuncien explícitament als drets sobre llurs obres, que passen a ser propietat dels respectius patrocinadors.

Lliurament de premis: diumenge dia 9 d'agost de 2015, a la Sala d'Exposicions Mercè Paluzié, Rbla. Francesc Macià 66,      a les 7 de la tarda.

Exposició i venda: Totes les obres quedaran exposades fins al dia 9 d'agost de 2015. Les obres no premiades podran ser venudes una vegada inaugurada l'exposició, al preu assenyalat per l'autor, tenint en compte que un 10% de l'import de les obres venudes serà destinant a l'associació organitzadora.

Devolució d'obres: Les obres hauran de ser retirades el mateix dia 9, desprès de l'entrega dels premis.
De les obres no retirades l'entitat convocant, en podrà fer l'ús que cregui convenient, entenent que el seu autor renuncia a la seva propietat.

NOTES:
El jurat estarà integrat per persones relacionades amb el món artístic i patrocinadors, i el seu veredicte serà inapel·lable.
El jurat pot declarar desert qualsevol premi, si ho creu convenient.
Qualsevol imprevist el resoldrà la comissió organitzadora.
L'organització declina tota responsabilitat per possibles accidents que puguin produir-se a les obres.
El fet de concursar pressuposa la total acceptació d'aquestes bases i dels drets i obligacions que se'n deriven.
Telèfon de contacte: 616.847.410
Correu electrònic: amicsperlart@gmail.com
Organitza : ASSOCIACIÓ AMICS PER L'ART

Col-labora: AJUNTAMENT D'ARENYS DE MUNT