dimecres, 8 de març del 2017

LA BIENNAL 2017 EN MARXALa Biennal 2017, la setena edició ja del Premi de Pintura Torres García-Ciutat de Mataró, que va arrencar la seva singladura el 7 de novembre amb la presentació oficial de les Bases, acaba de cremar la primera etapa, amb la presentació dels dossiers dels participants i, un cop acabat el termini d'admissió, la primera reunió del Jurat per fer la preselecció de les obres que s'accepten a concurs.

Aquest any la participació ha estat enorme, amb 346 treballs presentats, dels quals 14 es van rebutjar d'entrada per no reunir els requisits requerits a les Bases (tamany, falta de documentació, termini de presentació...). 

332 obres, per tant, són les que va veure el Jurat per fer la primera preselecció. Les obres acceptades a concursar seran enviades físicament pels seus autors per tal que en una segona reunió el Jurat pugui triar, entre aquestes acceptades, i veient l'obra directament i no per fotografia, les 40 finalistes, que són les que conformaran l'exposició i d'entre les quals sortirà el Premi i els Guardons.

La participació, aquest any, ha desbordat totes les espectatives, superant amb 57 la de la primera edició (2005 - 289 participants) i amb 114 la de la darrera (2015 - 232 participants). Això ho atribuïm principalment a l'exitós sistema de publicitat digital dirigida específicament a potencials nuclis interessats, a banda del prestigi que ja ha consolidat aquest Premi a nivell estatal, tant per la dotació econòmica com per la solvència del Jurat. 

Podem estar ben contents i orgullosos, doncs, del resultat d'aquesta ingent feina callada i silenciosa, que no es veu de portes enfora però que ha permès assolir aquestes insospitades fites amb tan pocs anys de tradició.

I moltes, moltes gràcies a tots els que hi heu participat, sigueu d'ací o de fora, perquè si bé ens trobem en la paradoxa de què quants més treballs arriben més se n'han de descartar, la qual cosa ens sap molt greu, això permet també que la selecció final pugui tenir un nivell més alt al haver-hi un ventall més ampli de qualitat dels participants.