dijous, 15 de febrer del 2018

ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS

Us recordem que el proper dissabte 17 de febrer de 2018 al vespre tindrà lloc L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ SANT LLUC PER L’ART, que se celebrarà a la sala “El Racó” del Casal de L’Aliança, c/ Bonaire, 25, 2n pis, de Mataró, a les 19:00 h en primera convocatòria i a les 19:30 h en segona, amb el següent


-->
ORDRE DEL DIA

1.     Salutació del President de l’Associació
2.     Lectura i aprovació de l’Acta anterior.
3.     Presentació de l’Estat de Comptes i aprovació, si s’escau
4.     Altes i baixes de socis.
5.     Memòria i Valoració de les activitats que ha organitzat l’Associació durant el     2017
6.     Presentació de les activitats de l’any 2018
7.     Valoració de la 7ª Biennal  “Premi Torres García-Ciutat de Mataró 2017”
8.     Renovació de  la Junta
           9.    Torn obert de paraules