dimecres, 10 de febrer del 2010

FIRA D'ART A ARGENTONA: OPORTUNITAT!

L'Associació Artistes d’Argentona ens fa arribar aquesta convocatòria amb el prec de que la difonguem entre els socis i interessats. Pensem que és prou interessant conèixer-la.


PRIMERA FIRA D'ART A LA PLAÇA DE VENDRE


Inscripció: Oberta a Tots els artistes Arreu de la Comunitat Europea.
(No s’admet artesanía de cap mena, només ART en qualsevol de les seves manifestacións plàstiques)

Lloc: Plaça de Vendre / Argentona
Dia de la primera edició: 10 d’Abril de 2010
Horari: de 10:00 a 18:00 hores

Organitza: Associació Artistes d’Argentona

Link facebook Associació Artistes d’Argentona:

Link facebook FIRA:

FACILITATS (Totalment gratuit per part de l’Ajuntament d’Argentona)

Cada Artista tindrà instalat a la seva disposició:1 Carpa de 3x2 metres, 2 cadires, 1 Taula, 1 Fons de tancat metàlic per poder penjar els quadres (Qui vulgui llum ho haurà de demanar amb temps i pagar les despesses que digui l’Ajuntament).

Els participants (Limitat a només 20 Artistes per raons d’espai) haurán d'abonar una quota de col·laboració amb l’Associació Artistes d’Argentona de 60,00€ (50% pels membres de la AAA)

Aixó donarà dret a:

Exposar (i vendre si cal) les seves obres el proper día 10 d’Abril de 10:00 a 18:00 hores.
Participar a la propera edició (prevista pel mes de Maig) sense cap càrreg ni pagament
Tenir prioritat i reserva d’espai a l’edició del mes de Juny i succesives mentre hi participi
de forma continuada. (Si no ho fà haurà d’afagir-se a les llistes d’espera si cal)

Per reservar un espai només cal enviar un e-mail a: artistes-argentona@hotmail.com
detallant el nom complert, DNI, Activitat artística i afegint una fotografia d’alguna obra recent
d’estil o carecterístiques semblants al que serà exposat. (No cal que sigui en alta resolució, només que es vegi).

Un cop fet aixó se'ls facilitarà un número de compte corrent on faràn l’ingrés dels 60,00€ abans del día 25 de Març, donant com a referéncia el seu nom per fer el seguiment i conformitat.
(Quan es faci un total de 20 participants es tancarà l’Inscripció i els solicitants que hagin quedat fora, seràn afegits a una llista “d’espera” sempre que sigui el seu desitg participar per si hi ha una baixa d’ultima hora o en futures edicions)

Una vegada rebut l’import se li comfirmará la plaça i se li adjudicarà un dels llocs damunt del planell que se l’hi farà arribar per e-mail. Donant així conformitat.

El día 10/04. Cada artista confirmat haurà de presentar-se a la Plaça de Vendre amb la seva Obra a les 08:30 del matí a fi de montar la seva “parada”.

Un cop tancada la primera edició, a les 18:00h de la tarda, tindran 1 hora per recollir i deixar el lloc en condicións perquè les brigades Municipals puguin desmuntar les carpes.
Qualsevol desperfecte a les obres exposades o a les persones per causes climàtiques, meteorològiques o fortuïtes, seran a risc de cada artista expositor, que al seu criteri farà les assegurances que cregui convenients. L’Associació Artistes d’Argentona i l’Ajuntament d’Argentona s’eximeixen de qualsevol responsabilitat per accidents, robatoris o danys provocats a/amb motiu de la Fira. Cada participant, pel fet de participar, admetrà aquest apartat de forma vinculant.

Enric Aromí
AAA