dimarts, 9 d’octubre del 2012

SERGI RABASSA I ELS ÀTOMS

En un pas endavant en la seva carrera artística, en Sergi s'allunya del gravat tradicional amb què ens tenia acostumats per aventurar-se en una nova línia productiva: ÀTOM DE LLIBERTAT, inaugurada el divendres passat a La Presó.En aquesta ocasió ens mostra una exposició monotemàtica, si bé multitècnica, centrada en la figura (?) de l'àtom. Tal com ens explicava ell mateix a la presentació, l'àtom significa per a ell la llibertat, la gestualitat i l'expressivitat, que du a terme tant amb uns gravats a la manera tradicional (potser el millor de la mostra) com amb tècniques mixtes, collages i fins i tot figures corpòries amb filferro espinós. La idea és prou bona, encara que la senzillesa de la figura (les tres el·lipses creuades) desllueix potser un resultat massa monòton i repetitiu.La presentació va anar a càrrec, com sempre, d'Antoni Luis, que en aquesta ocasió va plantejar en forma de diàleg amb l'artista. La xerrada la va completar un amic d'en Sergi, criminòleg de professió, que va anar establint un paral·lelisme entre diferents etapes artístiques i diversos aspectes de la seva feina. No van faltar tampoc durant la presentació els previsibles comentaris sobre els termes del títol: l'aparent contradicció entre la física atòmica i l'art, i la també aparent contradicció entre llibertat i l'espai expositiu (la Presó) en el que tenia lloc l'exposició.