dissabte, 26 de desembre del 2015

NATIVITAT. MESTRE D'ALBESA


'Nativitat', atribuïda al Mestre d'Albesa, esculpida a la segona meitat del segle XIV. 
Compartiment d'un retaule escultòric dedicat a la Mare de Déu, procedent de la cripta de la col·legiata de Sant Pere d'Àger (Noguera). Baix relleu en pedra calcària policromada i daurada. MNAC.

Durant el segle XIV, les comarques de Ponent de Catalunya destaquen per una considerable presència de retaules esculpits en pedra, que han portat a parlar d'una escola d'escultura de Lleida especialitzada en aq
uest tipus d'obres. Aquesta escola hauria nascut amb Jaume Cascalls i agafaria una especial rellevància amb l'escultor Bartomeu de Robió.

Al voltant de Robió es va formar un taller d'artistes que posteriorment haurien assumit encàrrecs escultòrics en solitari. L'anònim Mestre d'Albesa sembla que hauria format part d'aquest grup, ja que moltes de les seves escenes i composicions estan clarament lligats als models de Robió. 

La 'Nativitat' que presentem és un bon exemple de l'estil del Mestre d'Albesa. L'autor ens mostra el naixement de Jesús en una escena molt atapeïda on no hi manca cap dels personatges tradicionals: Josep i Maria, el bou i la mula, l'àngel, i els pastors que arriben per adorar el fill de Déu. Com a element singular, destaca el gran protagonisme que l'escultor ha donat a la figura de la criada o assistent que ha ajudat en el part, a qui ha situat al centre i al primer pla de l'escena, al mateix nivell que Josep i Maria.